Leírás: Logó

 

 

 

 

 

“Tégy meg minden jót, ami tőled telik,

Amilyen eszközzel csak tudod,

Amilyen módon csak tudod,

Ahol csak tudod,

Akivel csak tudod,

Ameddig csak tudod.”

(John Wesley)

Szegedi Görögkatolikus Egyházközség

SZENT ROZÁLIA SZOLGÁLAT

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT

6721 Szeged, Lechner tér 9. Tel: +36-306450-5694

 

Házi segítségnyújtás

 

 

Fenntartó: Szegedi Görögkatolikus Egyházközség

Cím: 6721, Szeged Lechner tér 9.

 

Jelentkezni lehet: Horváth Anitánál személyesen, vagy a 30/450-5694-es telefonszámon.

 

Kiknek nyújt segítséget?

Azon idős személyeknek, akik otthonukban önmaguk ellátására csak segítséggel képesek.

 

Házi segítségnyújtás keretében az alábbi szolgáltatásokat tudjuk nyújtani:

·       A lakókörnyezeti higiéné fenntartásában való segítség

·       A Szent Rozália Szolgálat ezen kívül különös hangsúlyt fektet a fürdőszoba és a konyha higiénéjének fenntartására is az esetleges fertőzések megelőzése végett.

·       A gondozó alapvető ápolási feladatokat láthat el, de szakápolást már nem végezhet.

·       A gondozó segítséget nyújt a bevásárlásban.

·       A gondozó segítséget nyújt a gyógyszerek felíratásában és kiváltásában.

·       A gondozó segítséget nyújt a szociális ügyintézésben, az ellátásokhoz való hozzájutásban.

·       A gondozó segíti a postai ügyintézést, csekkbefizetést.

·       A gondozó segítséget nyújthat a vallásgyakorlásban.

·       A gondozó segítséget nyújt a szabadidő hasznos eltöltésében.

 

Erről bővebben a Szolgálat Belső Szabályzata ad felvilágosítást.

 

Házi segítségnyújtás

Hétfőtől-Péntekig

7.30-16.00.

Térítési díj megállapítása:

A fizetendő személyi térítési díjat a gondozási napló elszámolása alapján határozzuk meg.

2013.05.01-től 285.- Ft/óra

A felvételhez szükséges dokumentáció:

·        írásbeli, vagy szóbeli kérelem

·        személyi azonosságot igazoló irat

·        érvényes nyugdíjszelvény, vagy bankszámlakivonat.

·        jövedelem nyilatkozat

·        egészségi állapotot igazoló dokumentum a háziorvostól, vagy 30 napnál nem régebbi zárójelentés

·        előgondozás, mely az ellátást kérő lakókörnyezetében történik

·        gondozási szükséglet vizsgálat

 

Az ellátást igénybevevővel az intézmény megállapodást köt, amely tartalmazza:

·        a szolgáltatás kezdetét, időtartamát

·        a nyújtható szolgáltatásokat

·        a térítési díjjal kapcsolatos szabályozást

·        az ellátás megszüntetésének módjait

·        jogorvoslati lehetőségeket

 

A felvételt követő 1 hónapon belül a gondozó egyéni gondozási tervet készít.

 

Mikor és hogyan kell fizetni?

Az ellátást követő naptári hónap 10. napjáig. A fizetés mindenkor a Szolgálat által kiállított nyugta alapján történik a gondozónak, vagy előre meghatározott és kihirdetett napokon a vezető gondozónak.

 

Köszönjük, hogy intézményünk szolgáltatását választja!