Kánoni Vizitáció

Szeged, 2024. április 12-14.

Április 12. péntek:

10.00: – Megnyitó a kápolnában

10.30: Hivatal vizsgálat a parókián és a Szent Rozália Szolgálatnál

13.30 Fülöp atya – látogatás Veres Zoltán atyánál

15.00: Érseki látogatás a Szent Rozália házban

16.00-17.00: Középiskolás hittan

17.00-17.50: Érseki fogadó óra a parókia irodájában

18.00 – 19.00: Vecsernye a templomban

19.00 – Felnőtt hittan


Április 13. (szombat):

8.00: Utrenye a templomban

9.30: Templom megtekintése

11.00: Beteg meglátogatása 

11.45: Látogatás a kárpátaljai menekültekhez, és egy befogadott krízis helyzetben lévő 3 gyermekes családnál

12.30: ebéd a parókián

pihenés

15.00–17.30: Fogadóóra az irodában

18.00-19.00 Vecsernye a templomban

19.00 – Képviselő testületi ülés

20.00: Találkozás és vacsora kollégistákkal


Április 14. (vasárnap):

8.30: Utrenye

10.00: Szent Liturgia – a képviselő testület ünnepélyes eskütétele

11.30: parókiális összejövetel

13.00: Ebéd a egy görögkatolikus családnál

A kiemelt programokra mindenkit szeretettel várunk!!!

A kánoni vizitációról

"Az eparchiális püspök köteles az eparchiát évente részben vagy egészben kánonilag meglátogatni úgy, hogy legalább ötévenként az egész eparchiát személyesen, vagy ha törvényesen akadályoztatva van, a koadjutor püspök, a segédpüspök, a főhelynök vagy a helynök vagy más áldozópap útján kánonilag végiglátogassa." (CCEO 205. kánon 1 §)

A pasztorális látogatás azoknak az évszázadok tapasztalatával megerősített formáknak az egyike, amelyekben az eparchiális püspök személyes kapcsolatot tart a papsággal és a rábízott krisztushívőkkel. Alkalom ez az Evangélium munkásai energiáinak megerősítésére, dicséretükre, bátorításukra és vigasztalásukra, de alkalom arra is, hogy minden hívőt felhívjunk saját keresztény életének megújítására és az intenzívebb apostoli tevékenységre. A látogatás lehetővé teszi az eparchiális püspök számára, hogy értékelje a lelkipásztori szolgálatra rendelt struktúrák és eszközök hatékonyságát, számot vessen az evangelizáció munkájának körülményeivel és nehézségeivel, hogy így jobban meghatározhassa a szerves lelkipásztori tevékenység prioritásait és eszközeit.

"Az eparchiális püspök kánoni látogatásának azok a személyek, katolikus intézmények, szent dolgok és helyek vannak alávetve, melyek az eparchia határain belül vannak." (CCEO 250. kánon 2§.)

A parókiák lelkipásztori látogatásának végzési módja

Látogatása során a püspök az idő és a hely adta lehetőségek szerint igyekezzék a következő cselekményeket elvégezni:

  • Szent Liturgián való részvétel és Isten igéjének hirdetése;
  • találkozás a parókussal és a többi klerikussal, akik a parókián segítenek;
  • találkozás a hívőkkel (klerikusokkal, szerzetesekkel, az apostoli élet társaságainak tagjaival és világiakkal), akik a különböző apostoli tevékenységekben együttműködnek, továbbá a hívők társulásaival;
  • találkozás a parókiai gazdasági tanáccsal;
  • találkozás a gyerekekkel és a fiatalokkal, akik a hitoktatásban részesülnek;
  • az iskolák és a többi olyan katolikus művek és intézmények meglátogatása, melyek a parókiától függnek;
  • a lehetőség adta keretek között a parókia néhány betegének meglátogatása.

A püspök más módokat is választhat arra, hogy jelen legyen a hívek között, figyelembe véve a helyi szokásokat, és az apostoli szempontokat.

A látogatás során végül nem szabad elmulasztani a parókia vagyonkezelésének és fenntartásának vizsgálatát sem: meg kell vizsgálni a szent helyeket, a liturgikus felszereléseket, a parókiai könyveket és a többi javakat. Ennek a feladatnak bizonyos vonatkozásait azonban más alkalmas klerikusokra is lehet hagyni, a látogatást megelőző vagy követő napokon, hogy a püspök a látogatás idejét főként a személyes találkozásokra fordíthassa, ahogyan az pásztori tisztségéhez illik.

A lelkipásztori látogatás előkészítése

A lelkipásztori látogatást megfelelő idővel előre kell eltervezni. A látogatás megkívánja, hogy a híveket kellően felkészítsék előadások, gyűlések és prédikációk sorozatával, melyek az Egyház természetével, a hierarchikus közösséggel és a püspöki tisztséggel, és más hasonló kérdésekkel kapcsolatos témákról szólnak. Ki lehet adni kisebb műveket is, és a tömegtájékoztatás más eszközeit is lehet használni (ennek érdekében). Az apostoli és a lelki szempont hangsúlyozása végett a látogatást megelőzheti egy népmissziós sorozat is, melynek el kell érnie minden társadalmi kategóriát és minden embert, azokat is, akik a vallás gyakorlásától távol vannak.

A püspöknek kellően fel is kell készülnie a látogatás lefolytatására, előzetesen informálódnia kell a parókia társadalmi, vallási helyzetéről: ezek az adatok hasznosak lehetnek számára és az érintett egyházmegyei hivatalok számára, hogy a valósághoz hű képet alkossanak a közösségek állapotáról, és megfelelő intézkedéseket hozhassanak.

A látogatás lezárása

A parókiákon végzett lelkipásztori látogatás megtörténtével célszerű, hogy az eparchiális püspök olyan okmányt szerkesszen, amely tanúsítja a látogatás elvégzését minden egyes parókia számára, megemlékezik a lefolytatott látogatásról, értékeli a lelkipásztori erőfeszítéseket, és meghatározza azokat a pontokat, amelyek a közösség odaadó tevékenységének erősítéséhez szükségesek, és tartalmazza az istentiszteletre szánt épületek, a lelkipásztori művek és esetleg más pasztorális intézmények állapotának bemutatását.

Liturgikus rend
2024. 04.08-014.

Hétfő-csütörtök
18.00 Szent Liturgia

Péntek
10.00 Kánoni vizitáció - kezdő imádság
17.00 Püspöki fogadó óra a parókia irodájában
18.00 vecsernye

Szombat
08.00 Utrenye
15.00-17.30 Püspöki fogadó óra a parókia irodájában
18.00 Vecsernye
19.00 Képviselő testületi gyűlés

Vasárnap
08.30 Utrenye
10.00 Szentliturgia, az új képviselő testület fogadalom tétele
18.00 Vecsernye

A szertartásaink szövegei itt találhatók

Híreink 


Ferenc pápa március 8-9-ét, nagyböjt negyedik vasárnapjának megelőző hétvégéjét jelölte ki a "Megbocsátás napjának".

Gyermek keresztelők

Vasárnap a 10.00 órás Szentliturgia után.

Előzetes bejelentkezés szükséges.

Amit tudni kell a szentség kiszolgáltatásról:

A szülők együttes akarata, legalább az egyik keresztszülő görögkatolikus vagy katolikus legyen.

Vasárnapi szentliturgiák

Szegeden a Lechner téri templomban

09.00 Utrenye

10.00 Szentliturgia

Zsombó

Minden hónap 2. vasárnapján 17.00 Szentliturgia a katolikus templomban

Deszk

Minden szombaton 17.00 Szentliturgia

Templomi esküvők

Három hónappal a tervezett esküvő időpontja előtt személyesen jelentkezni kell. Amit vállalunk:

1, Felkészítés a házasságkötésre. (Párkapcsolati tréning, jegyesoktatás)

2, Nagyon szép, görögkatolikus esküvői szertartás megtartása.

3, Szeged és környéke bármelyik katolikus templomában.

A hónap verse

Túrmezei Erzsébet: Mindig csak adni

A jó öreg kút csendesen ontja vizét
így telik minden napja.


Áldott élet ez, fontolgatom:
csak adni, adni minden napon.

 Ilyen kúttá kellene lennem.
Csak adni teljes életemben.

 Mindig csak adni?
Ez terhet is jelenthet!

 Jó kút, nem érzed ezt a terhet?
Belenézek, tükre rám ragyog,
 de hiszen a forrás nem én vagyok!

Árad belém, csak továbbadom,
Vidáman
, csendben és szabadon.

Hadd éljek ilyen kút-életet,
 Osszak áldást és sok-sok szeretetet!

Nem az enyém, Krisztustól kapom,
Egyszerűen csak továbbadom.