A heti liturgiák rendje 2023. 05. 30 - 06. 04 -ig

Kedd-Szerda: Nem lesz templomunkban szertartás az építkezés miatt

Csütörtök: 18.00 órakor Szentliturgia.
Vasárnap: 09.00 Utrenye; 10.00 Szentliturgia Kocsis Fülöp érsek atya vezetésével  

A következő héten (06. 05-től) az építkezés miatt nem lesznek szertartások templomunkban. Vasárnap, június 11-én 11.00 órakor a zsombói római katolikus templomban fogjuk végezni az ünnepi szentliturgiát. Szegedről 10.00 órakor indulunk a templom elől autókkal és kisbuszokkal. Így mindenkinek biztosítjuk a szertartáson való részvételt.   

A szertartásaink szövegei itt találhatók 

PÜNKÖSD
A HÚSVÉTI IDŐ LEZÁRÁSA

Az Ószövetségben a mai pünkösdnek megfelelő ünnep zarándokünnep volt, amelyen Izrael fiainak meg kellett jelenniük Jahve színe előtt (Kiv 34,23; MTörv 16,16). Az ünnep elnevezése a történelem során változott, a hetek ünnepét, az aratási ünnepet (vö. Szám 28,26) felváltotta az első kéve felajánlása utáni ötvenedik nap ünnepe (vö. Lev 23,9–14; Tób 2,1; 2Mak 12,32; ApCsel 2,1), az örömünnep (vö. Iz 9,2), amelyen hálát adtak Jahvénak a búzatermésért. Innen származik az ötvenedik – görögül pentékoszté – elnevezés, amely szóból ered a magyar elnevezés: pünkösd. Jézus korára az ünnep új tartalommal is bővült: a Sínai-hegyen kapott Törvény kihirdetésének emléknapja lett, ami az Egyiptomból való kivonulás után az 50. napon történt. Zarándokünnep volt Izrael népe számára, az egyik olyan alkalom, amikor nagy sokaság érkezett Jeruzsálembe (ApCsel 2,5).
Az Újszövetségben új értelmet nyer az ünnep jelentése: a Jézus feltámadása utáni 50. nap, a Szentlélek eljövetelének napja (ApCsel 2,1–13), éppen az a nap, amikor a zsidó nép a törvényadást ünnepelte.
Pünkösd ünnepnapjához három fontos esemény kötődik: a Szentlélek eljövetele, aki Krisztus megváltó művét beteljesíti és akinek eljövetelét Jézus búcsúbeszédében megígérte; az Egyház alapítása, valamint az egész világra kiterjedő missziós munka kezdete, hisz a Szentlélek erejével azok az apostolok, akik addig talán Izrael földjét sem hagyták el, szerte a Római Birodalomban hirdetni kezdték Jézus feltámadásának örömhírét. A Szentlélek kiáradásának eseményét az Apostolok Cselekedetei (ApCsel 2,1–11) rögzíti. A leírás szerint az apostolok, miután a Szentlélek eltöltötte őket, mindenkinek a saját nyelvén hirdették az evangéliumot. Isten a nyelvek csodájával mutatja meg azt az egységet, amely a közös hit megvallásával kapcsolja össze a különböző nyelven beszélő embereket. Ezáltal született meg az első pünkösdkor az Egyház, amely egy, szent, katolikus és apostoli.
Pünkösd ünnepén olvashatjuk a Szentleckében: "A test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel: akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át." (1Kor 12,12-13.)
Engedjük, hogy Krisztus szeretetének misztériuma átjárja lelkünket és adjunk hálát azért a közösségért, amelyet Ő mutat meg nekünk a Szentlélek eljövetele által. Ne fáradjunk el kérni a Szentlélek segítségét, hogy az összetartozás lelke járja át minden ember szívét és az irgalom és a testvéri szeretet ne csak üres szavak legyenek, hanem tettekké válva reményt adjanak embertársainknak a világunkat ma is sújtó nehézségek között.

Forrás: MKPK Sajtószolgálat

Hála és köszönet

2023. május 18-án, mennybemenetel ünnepén egy történelmi jelentőségű eseménynek lehetett tanúja a szegedi görögkatolikus egyházközség és talán nem kis túlzással mondhatjuk, hogy Szeged városa is. Hiszen először történt görögkatolikus papszentelés. 

Ezúton is szeretném a hálámat és köszönetemet kifejezni az egész közösség felé, hogy támogattak és segítettek a papság felé vezető úton. Szinte lehetetlen felsorolni azt a mérhetetlen sok és önzetlen segítséget részetekről melyeket én és a családom kapott és kap ma is tőletek! Ezt csak tetézte az az ajándék, hogy továbbra is közöttetek maradhatunk! Továbbra is állok szolgálatotokra!

Imádsággal és szeretettel: Zoltán atya

2022.05.15. - A május 14-i vasárnapi templomi gyűjtésünk és egy család adományának eredménye Klubicza Kristóf szemműtétjére 274.500,-Ft lett. Köszönjük az ő és a családja nevében az adományokat! A mai napon átutaltuk a számlájukra.

2022. 05.16. -  Most kaptuk az értesítést, hogy összegyűlt a műtéthez szükséges összeg, s meg is van az időpont. Mostantól imádságainkkal segíthetünk a kis Kristófkának! 

2022. 05. 26. - Sikerült a műtét. Elkezdődött Kristófka rehabilitációja. 

A heti liturgiák rendje 2023. 05. 22-28-ig

 Hétfő-péntek: 18.00 órakor Szentliturgia

Szombat: 18.00 órakor Szentliturgia az elhunytjainkkért.
Pünkösd vasárnap: Szegeden: 09.00 Utrenye; 10.00 Szentliturgia, Baján 17.00 Szentliturgia

Pünkösd hétfő: 09.00 Utrenye; 10.00 Szentliturgia, 18.00 Vecsernye

A szertartásaink szövegei itt találhatók 

Legújabb bejegyzéseink


A hittanos táborunk az idén Tiszafüreden lesz Julius 10-15-ig. Részvétel a jelentkezési sorrendben. Maximális létszám 16 fő. Részvételi díj: 10000,-Ft/fő. Kísérők: Veres Zoltán atya és Szaplonczay Miklós atya

Gyermek keresztelők

Vasárnap a 10.00 órás Szentliturgia után.

Előzetes bejelentkezés szükséges.

Amit tudni kell a szentség kiszolgáltatásról:

A szülők együttes akarata, legalább az egyik keresztszülő görögkatolikus vagy katolikus legyen.

Vasárnapi szentliturgiák

Szegeden a Lechner téri templomban

09.00 Utrenye

10.00 Szentliturgia

Zsombó

Minden hónap 2. vasárnapján 17.00 Szentliturgia a katolikus templomban

Deszk

Minden szombaton 17.00 Szentliturgia

Templomi esküvők

Három hónappal a tervezett esküvő időpontja előtt személyesen jelentkezni kell. Amit vállalunk:

1, Felkészítés a házasságkötésre. (Párkapcsolati tréning, jegyesoktatás)

2, Nagyon szép, görögkatolikus esküvői szertartás megtartása.

3, Szeged és környéke bármelyik katolikus templomában.

A hónap idézete

"Sokan szeretnék megváltoztatni a viselkedésüket, de olyan minták rögzültek náluk, amelyeket képtelenek átalakítani…cselekedeteink mozgatórugóinak megértése fontos lépés lehet annak felismeréséhez, hogy min kell változtatnunk."
F. Shapiro